Het spaarkrediet betreft een consumptief krediet met een speciaal voordeel. U betaalt maandelijks een premie voor een spaarproduct waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Hierdoor profiteert u van belastingvoordeel….

Continue Reading

De studiefinanciering maakt het leven van een hoop studenten een stuk gemakkelijker. Sinds 31 december 1996 is de studiefinanciering echter niet voor iedereen weggelegd. Sindsdien komen enkel mbo-scholieren en studenten…

Continue Reading

Een achtergestelde lening is een exclusieve manier van geld lenen voor ondernemingen waarbij de kredietgever in geval van faillissement of schuldsanering de laatste partij is die aanspraak maakt op terugbetaling.…

Continue Reading

De variabele rente is afhankelijk van de marktrente en kan op elk moment dalen of toenemen. U krijgt enkel met een variabele rente te maken bij flexibele leningen of hypotheken.…

Continue Reading